samandere.com samandere.com samandere.com samandere.com samandere.com
  


 
 


 

EKONOMİ- TARIM


Köyümüzün tarıma dayalı bir ekonomisi vardır. Ekilebilir arazinin %80'i fındık bahçeleri ile kaplıdır. Dolayısıyle fındık köyümüzün ana gelir kaynağıdır. Yıllık ortalama 100 ton'un üzerinde ürün alınabilmektedir. Fındık aynı zaman da yamaç arazide erozyonu tamamen önlemiştir. Fındık dalları kışlık yakıt olarak da değerlendirilmektedir.
Ormandan kayın, göknar ve çam ağacı kesimi ile bölgemizden yıllara göre 3-5 bin metreküp tomruk üretimi yapılabilmektedir. Kesim-çekim işçiliğini kooperatif aracılığı ile köylülerimiz yapmaktadır. Ayrıca ormandan odun ihtiyacı da karşılanmaktadır.
Köyümüzde hayvancılık yok denecek kadar azaldı. Köyümüzden 1962-63 yıllarında Almanya-avusturya gibi ülkelere işçi göçü başlamış ve 70 li yıllara kadar çok sayıda genç nüfus avrupalı olmuştur. Günümüzde çoğu emekli olarak tekrar geri dönmüş, birikimlerini küçük ölçekli işyerleri kurmuşlardır. Avrupa da yarı yerleşik köylülerimiz halen yaşantılarını sürdürmektedirler.
Köyümüzün ekonomisine diğer bir katkıda kamuve özel kuruluşlarda çalışan insanlarımızdır.(Öğretmen, Memur, Ormancı, Dokror, İktisatçı, Bankacı, Maliyeci, Hukukçu, İmam hatip, gibi)
Numan GÜMÜŞ
Emekli Fen Bilgisi Öğretmeni
Amatör Astsronom


 

 

 

 

 

Web tasarim: Ismail YILMAZ Bolu Fen Lisesi Fizik Ögretmeni www.ismyilmaz81@gmail.com.tr