samandere.com samandere.com samandere.com samandere.com samandere.com
 
 


 

SAMANDERE LUGATI
Kaynak Kişiler:Mustafa YILMAZ-Haydar ÖZDEMİROĞLU


Koşama Bir avuç
....arı ......ya doğru
Afur Ahır
Alafasile Barbunya
Alik Ebe oyunu
Annaklamak Gözetmek
Atak Tomruk yolu (Dik eğimli yer)
Avu Orman gülü
Ayam Hava
Bad Ağıl
Bayak Az önce
Behni Ahırda hayvanların yem yediği yer
Bıçkı İki kişi tarafından çekilen büyük testere
Bıldırsene Geçen sene
Bızdıklamak Hayvanın sekerek koşması
Bitige Azıcık
Bööce Fasulye
Börttürmek Az haşlamak
Buymak Üşümek
Canavar Kurt
Cazu Öcü
Cember Başörtüsü
Cıbarmak Budamak
Cıbban çalmak Alkışlamak
Cıfallamak Güneş çarpması, zehirlenmek
Cıftır gibi Çok hızlı
Cımbış Eğlence
Cındar Kıymık
Cıngıl Parça parça büyük bez parçaları
Cıngıl Eski bez parçası
Cırrıtta Fetirin az incesi
Cızlavat Bir tür lastik ayakkabı
Çangal Sırık
Çencik Tel kanca (Kilit)
Çerpiştirmek Sallarken dökmek
Çım Meyveli küçük kiraz dalı
Çırakman Üç ayaklı orman gülü dalı
Çıtırman Mısır sapı yığını
Çıtlak Köz parçası
Çit Bahçe
Çivit Çekirdek
Çölmük Kıymık
Çöte Ağaç oval su kabı
Çöten Ağaç dallarından yapılmış mısır ambarı
Çötüre Musluklu su kabı
Çüven Dökme demir, tabanı oval kap
Dastar Hayvan kılında yapılma örtü (Yünden)
Dedüklin Dediği gibi (İsmail dedüklin)
Depitmek Kurutmak
Dııl Avlu yapımında kullanılan kesilmiş fidan
Dımdızlak Çıplak
Dıngıl Ufacık tefecük çük
Dırmaç Kalın ve yassı örme ip
Döl Kuzu, oğlak
Düve Dişi büyük dana
Eeşün Şömine küreği (Demirden düz ağazlı)
Ekmek öşüğü Ekmek kırıntısı
Eletmek Götürmek
Felenk Tomruk kaldıracı (Ağaçtan)
Fetir İrice yapılmış gözleme (Buğday unundan)
Fıdık atmak El şıklatmak
Fışkı At sidiği
Fıtkı Kavak kabuğundan yapılma küçük kap
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Web tasarim: Ismail YILMAZ Bolu Fen Lisesi Fizik Ögretmeni www.ismyilmaz81@gmail.com.tr